Pryč ze zaměstnání!

Co to vlastně podnikání je?

Určitě kolem sebe často, stejně jako já, slyšíte, že někdo podniká. Většinou si také všimnete, že dotyčný má spoustu volného času a peněz. Zatoužíte tedy také po svobodě a větších financích a rozhodnete se, že se vrhnete na podnikání. Co to ale vlastně je? Definujme si tedy tento pojem. Podnikání je totiž stálá a soustavná činnost provozovaná právě podnikatelem za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se míní dle našeho aktuálního platného práva osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. Může to být nejen fyzická osoba, ale existuje také varianta právnická osoba. Samozřejmě obě tyto varianty obnáší zřízení živnostenského listu.


Kam spadám podle živnostenského zákona?

Samozřejmě, pokud chcete zřídit živnostenský list, bude potřeba, abyste si zjistili, zda právě Vaše činnost bude spadat do živnosti ohlašovací nebo koncesované. Pokud budete patřit do ohlašovací živnosti, musíte také vědět, zda je Vaše budoucí živnost řemeslná, vázaná a nebo volná. Každá z těchto skupin má samozřejmě zákonem předepsané podmínky, které musí být splněny pro její výkon. Například musíte doložit odbornou způsobilost pro její vykonávání. Tedy například nemůžete být kosmetičkou, pakliže nemáte patřičné vzdělání.


Kde oprávnění zřídit?

Pokud už tedy víte, co budete vykonávat, a že skutečně k tomu máte veškerá oprávnění, vyrazíte na živnostenský úřad, kde Vám nyní vystaví výpis z živnostenského rejstříku, který nahrazuje všemi známý živnostenský list. V rámci toho Vám na úřadu předají Vaše nové identifikační číslo.

Nezapomeňte!

Určitě se na místě nezapomeňte dohodnout a informovat o následných krocích. Je totiž třeba se dle zákona registrovat u správce daně, tedy na finančním úřade, na zdravotní pojišťovně a na okresní správu sociálního zabezpečení. Nejlepší a nejjistější budete mít, pokud zajdete na tyto úřady hned po tom, co obdržíte potvrzení o zřízení oprávnění k podnikání.