Podnikatelský záměr

Kudy ne
V dnešní době je často slyšet názor, že by člověk měl jít za svým cílem, za svým snem. Když pominu, že cílem každého života je smrt, má tato rada ještě jiný pošetilý význam. Je jím snaha o naplnění pouze vlastních potřeb a zájmů, což nebylo smyslem života ani pravěkého člověka, a nevyplácí se ani v dnešní době.
Podnikatelský plán
Z historie
Již naši dávní předci totiž věděli, že jim bude lépe, pokud se nebudou snažit naplňovat pouze potřeby a sny své, ale pokud se budou podílet na potřebách společných. Již základní systém směny komodit je takovým užitečným podnikáním, které přineslo mnoho prospěchu všem zúčastněným stranám. Jeden pěstoval pšenici, jiný choval krávy. Každý z nich se mohl na svou činnost soustředit a výtěžek ze své snahy si mohli mezi sebou směnit.
Současnost
V dnešní době je plno rádců jak začít s vlastním podnikáním. Jsou na to kurzy, které slibují úspěch v oboru. Fungují na principu ideálního světa, kde by každý z nás mohl sám od sebe poznat čím se živit, a za tímto svým snem mohl jít. Bohužel je to většinou promarněný čas, neboť se málokdo skutečně v praxi uplatní. A není to dáno špatným kurzem, nešikovností nového podnikatele nebo třeba nedostatečným zájmem. Neúspěch v podnikání je totiž příčinou okolností, které mu nepřejí. Tak se můžeme snažit sebevíce a mnohdy se i zadlužit jen kvůli své naivitě.
Porada kolegů
Kudy ano
To jak funguje skutečný úspěch v životě je až obdivuhodně prosté. Již od svého dětství totiž máme mnoho a mnoho příležitostí. Stačí si jen připustit, že nemůžeme přinutit okolí a okolnosti, aby nás podporovaly v tom, o co máme pomíjivý zájem, ale že bychom se rádi podíleli na fungování skutečnosti samé v tom, co potřebuje. A podnikatelský úspěch začíná tam, kde člověka prosí někdo jiný o pomoc. Kde je zaručená příležitost pro někoho něco udělat. Kde nám za naši snahu někdo alespoň poděkuje