Od mamuta k platebním kartám.

Stále více ubývá lidí, kteří mají rádi ten pocit, když jim bankovky šustí v ruce a přibývá těch, kteří peníze, ty fyzické, nemají vůbec. Nepotřebují je. Stačí jim konto v bance a platební karta.
Platíme penězi jejichž funkce je jednoduchá – ty mi dáš něco a já ti dám peníze. Zdá se nám, že tomu tak bylo od nepaměti, ale kdepak, začalo to nevinně.
 usd peníze
Než lidé začali používat peníze, byl tu nejprve výměnný obchod. Ten je založen na směně a je starý jako příroda sama. Ano, příroda, neboť nejen lidé směňují něco za něco. Například vlha pestrá. Jestliže chce sameček oblomit samičku, aby byla svolná k milostným hrám, přinese ji šťavnatou včelu a má vyhráno.
Nejinak tomu bylo ve světě lidí, také zde probíhala výměna – zkušený lovec nabídl kus úlovku za pazourek nebo oštěp a obchod byl na světě.
 
Jenže ne vždy to bylo tak jednoduché. Jak přepočítat kýtu z mamuta na pazourky? Vyvstala potřeba ohodnotit zboží něčím, co má konstantní hodnotu. Tahat s sebou kus mamutí kýty a přemýšlet, co za ni chtít a kolik, bylo náročné. Proto se časem přešlo na platidla, tedy ekvivalent vyjadřující hodnotu nabízeného zboží.
 
Prvními známými platidly byly mušle kauri a také kusy látek, například plátěných šátků (odtud sloveso platit). Jimi se ještě v 10 stol.n.l. platilo v Praze. Jako platidla se používaly i kovové slitky, nejčastěji v podobě kroužků nebo prutů a dokonce i kruhy tesané z kamene (ostrov Yap).
 
Později se začaly jako platidlo používat věci, které měly pro své omezené množství velkou hodnotu, zejména vzácné kovy – měď, bronz, stříbro a zlato.
Za první pravá platidla se považují mince, na kterých byly symboly státu, většinou panovníka. Mince měly různé tvary a hmotnost i různou hodnotu. S prvními papírovými bankovkami a směnkami přišli Číňané v 10 století n. l.
Není bez zajímavosti, že ve 2 tis. př. n. l. se na území Mezopotámie dochovaly zmínky o bankovnictví, podobném, jak ho známe dnes.
 
Mezi první platidla na území ČR patří tzv. zlaté duhovky, keltské statéry. Avšak nejslavnějšími českými mincemi se staly tolary. Pocházely z mincovny Jáchyma Šlika a razily se v 16 stol. Původně se jmenovaly joachimsthaller, pak se jejich název zkomolil na thaler a později na tolar. R. 1762 vydala Vídeňská banka první papírové peníze, které obíhaly na našem území a byly známé jako bankocetle. Koruny byly zavedeny r. 1892 a máme je dodnes.
 písek korálky mušle
Platební karta je nejmodernějším platidlem v současnosti. Člověk se peněz nemusí ani dotknout, a přesto může platit a je mu placeno. Musí splnit jedinou podmínku, mít peníze na účtě v bance.
Co bude dál? Kdysi jste na každé bankovce našli nápis:„Bankovky jsou kryty zlatem a ostatními aktivy Státní banky československé“, dnes ho budete hledat marně. Peníze jsou kryté především úvěrem, tedy dluhem.