Domácí mazlíček: radost nebo přítěž?

Předtím, než se rozhodneme převzít zodpovědnost za dalšího člena rodiny, protože kočka nebo pes v určitém smyslu jistě takovými členy jsou, bychom měli zvážit především všechny zápory tohoto rozhodnutí. Jenom ty mohou později ovlivnit jestli se pro nás zvíře stane spíše přítěží nebo zůstane zdrojem radosti.

Záporné stránky vlastnění zvířete

–          Všechna zvířata zasahují do rodinného rozpočtu. Je nutné se proto zamyslet nad vlastní peněžní situací a zda si můžeme dovolit vzít měsíc určitou část (mnohdy nezanedbatelnou) z rodinných příjmů a do zvířete ji pravidelně, často déle než jedno desetiletí vkládat.

–          Pokaždé když budeme chtít vycestovat na delší dobu, bude naše zvíře určitou obtíží, kterou před cestou musíme nějak vyřešit. Domácí mazlíček nás určitým způsobem proto zbavuje svobody. Je naším závazkem, další starostí a povinností.

–          Zvíře často zapáchá a je třeba o něj pravidelně pečovat, abychom se zápachu zbavili.

–          Je nutné dále počítat s přítomností chlupů na oblečení, pohovkách… Chlupy budeme pravidelně uklízet po celém bytě.

–          Náš mazlíček může nečekaně onemocnět a od nás bude vyžadován zvýšené finanční výdaje na celkovou péči o něj, která bude v tomto případě zahrnovat veterinární výdaje.

–          V neposlední řade je třeba věnovat zvířeti určitou část našeho volného času týkající se čistého zabavení zvířete hrou s ním, mazlením či v případě psa, někdy ale i kočky nebo jiných mazlíčků; venčením.

–          Nakonec je třeba zmínit, že ve chvíli kdy zvíře zemře, budeme prožívat značnou psychickou zátěž. Mnohdy je pociťovaná ztráta stejně silně, jakoby se jednalo o lidského člena rodiny.
 
Jistě zde nebyly vyjmenovány naprosto všechny zápory vlastnění zvířete, ale tyto jsou zcela zásadní a měli bychom je všechny důkladně zvážit před samotným pořízením si mazlíčka. Jsou natolik důležité, že mohou později způsobit přehodnocení našeho postoje ke skutečnosti vlastnění zvířete. Pokud jste i po jejich zvážení rozhodnuti mazlíčka si pořídit, pak vás s největší pravděpodobností později nic nepříjemně nepřekvapí a hurá do toho!